Villkor & Förhållanden - HappyHelloVillkor & Förhållanden - HappyHello

Villkor & Förhållanden

HappyHello – Villkor & Förhållanden:

Dessa villkor och förhållanden gäller för, www.happyhello.se, de prenumerationstjänster, som erbjuds på websiten och de produkter som levereras med hänsyn till prenumerationen.

Läs vänligen igenom dessa villkor. Genom att använda webbsidan eller ansöka om ett prenumeration hos HappyHello via webbsidan, accepterar du villkoren och instämmer i att vara förbunden dem. HappyHello rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor.

Villkor är inte alltid lätta att förstå.Tvärtemot. Faktisk kan man argumentera för, att de är skrivna av jurister och för juristernas egen skull. De är där emellertid för att skydda dig som användare, så det är viktigt att du förstår alla detaljer.

Därför, om du har frågor om våra villkor, så är du alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss per mail: hej@happyhello.se

 1. Upplysningar om HappyHello:

HappyHello A/S – CVR-nr. 37 28 26 34

Gl. Banegårdsplads 4A, 4220 Korsør, Denmark

E-mail: hej@happyhello.se

 1. Ansökan och frekvens:

2.1. Du kan enbart teckna en HappyHello prenumeration, om du är minst 18 år. Du skall också vara uppmärksam på, att webbsidan enbart kan förhandla prenumerationer för leverans till adresser i Danmark.

2.2. När du har ansökt om en HappyHello prenumeration via webbsidan, kommer vi att bekräfta ansökan genom att skicka ett besked till den e-mailadress du angivit. Härmed är ingått ett avtal mellan dig och HappyHello.

2.3. Prenumerationsavtalet medför, att du en gång per kalendermånad, får levererat produkter till den adress du angett. Vissa särskilda prenumerationer (t. ex vissa gåvo-tjänster) kan vara begränsad till En leverans, således innebär detta att avtalet enbart gäller för denna specifika leverans och automatiskt upphör därefter. HappyHello produkten är typiskt ihopsatt av flera (3-6) olika produkter som levereras i en speciell förpackning, ett HappyHello paket.

2.4. Vi skickar HappyHello paketen till alla våra kunder samma dag i månaden. Det sker oftast den 5:e varje månad. Du kan förvänta dig att ditt HappyHello paket blir sänt den första vardagen i månaden, efter den 5:e. Tänk på att din HappyHello paket blir utsänd i mitten av innevarande månad om den är beställd innan den 5:e. Om den är beställd efter den 5:e i månaden så kommer den först fram månaden efter.

 1. Vi förbehåller oss rätten till, att avstå från att utföra handel med dig,oavsett anledning.
 2. Priser:

3.1. Med undantag för några uppenbara typografiska fel, så är priserna och fraktkostnaderna som vi tagit upp på webbsidan, gällande. Priserna är inklusive moms.

3.2. Priset för en prenumeration består normalt av en periodisk kostnad ( t. ex. en månadskostnad). De priser som gäller just din prenumeration, är tydligt markerade i förbindelse med din ansökan om en HappyHello prenumeration.

3.3. Priser och fraktkostnader kan komma att ändras. Du är bunden av de priser som är gällande vid den tidpunkt då du tecknade din HappyHello prenumeration. Med mindre vi ger dig besked om prisändringar, och du inte innanför 20 dagar från det datumet, då meddelandet är sänt, meddelar HappyHello, att du inte accepterar de ändrade villkoren. (HappyHello prenumerationen kommer därvid omgående att upphöra).

3.4. Frakten utgör som regel 59 kronor. Alla beställningar levereras av   DLS & Schenker.

 1. Betalning:

4.1. Vid ingåendet av din HappyHello-prenumeration, accepterar du till att betala den periodiska prenumerationsavgiften, tills prenumerationen upphör.

4.2. Den första periodiska prenumerations-kostnaden betalas i direkt förbindelse med din ansökan av en prenumeration och efterföljande prenumerationskostnader betalas normalt den 1:a i varje kalendermånad eller datumet då du först upprättade prenumerationen. Om din ansökan om en HappyHello-prenumeration inte blir godkänt (jf. punkt 2.4), blir det inte heller draget någon kostnad.

4.3. Betalning ska ske med kredit-eller betalkort, (VISA-dankort, VISA, Mastercard m.fl). Du accepterar, att vi kan dra den periodiska prenumerationsavgiften från ditt kredit- eller betalkort utan ytterligare godkännande, till du själv ändrar ditt betalsätt via upplysta instruktioner på ”ditt konto” på webbsidan eller genom att du sänder ett e-mail till farvel@happyhello.se (med tillägg för den tid, vi med rimlighet har behov av för att ändra betalsättet).

4.4. Betalning kan även ske med ett HappyHello utsänt presentkort eller vouchers (under de förhållanden som framgår på presentkortet eller vouchern).

4.5. Vi förbehåller oss rätten att utfärda en kreditupplysning på dig.

4.6. Om du ska ändra (härunder radera eller förnya) ditt kredit- eller betalkort, kan du göra ändringar för din betalning genom att följa instruktionerna på “ditt konto” på webbsidan eller genom att du sänder ett mail till farvel@happyhello.se (med tillägg för den tid, vi med rimlighet har behov av för att ändra betalsättet).

4.7. Om det inte funnits möjlighet att dra pengar från ditt kreditkort innan utskick av din HappyHello paket, så medföljer en faktura paketet, OM vår kreditkontroll godkänt dig. Vid fakturabetalning tillkommer en avgift på 25 kronor, i administrationskostnad. Kom därför ihåg att alltid uppdatera ditt kreditkort under “mitt konto”, ifall ditt korts utgångsdatum passerat eller du fått ett nytt kort.

 1. Leveranstider:

5.1. Efter ingåendet av prenumerationsavtalet kommer du att mottaga HappyHello-produkter varje månad. Med hänsyn till när du tecknade din HappyHello prenumeration, kommer dina första HappyHello-produkter bli levererade under samma månad eller månaden därpå. En fastsatt leveransdag kommer att finnas angivet i meddelandet , du mottar, när HappyHello-produkten har blivit sänd eller kommer att bli sänd till dig.

5.2. Om en HappyHello-produkt är utsåld, förbehåller vi oss rätten att inte leverera den berörda HappyHello-produkten den aktuelle kalendermånaden. Det kommer isåfall inte att utgå någon kostnad för den gällande månaden.

5.3. Priser och fraktkostnader kan komma att ändras under avtalstiden. Du är bunden av de priser, som gäller under den tidpunkt, du tecknade din HappyHello prenumeration, med mindre vi ger besked om prisändringar och om du inte innanför en 20 dagars period, efter att meddelandets sänts till dig, hört av dig till HappyHello att du inte godkänner de ändrade villkoren. (HappyHello prenumerationen kommer härvid omedelbart upphöra).

5.4. Vi skickar HappyHello paketerna till alla våra kunder samma dag i månaden. Det sker oftast den 5:e. Du kan förvänta dig att din HappyHello paket blir skickad den första vardagen i varje månad efter den 5:e. Observera att ditt HappyHello paket blir skickat i mitten på månaden, om det är beställt innan den 5:e i månaden. Är paketet beställt efter den 5:e i månaden kommer ditt paket först bli skickat till månaden därpå.

 1. Uppsägning och automatisk förnyelse:

6.1. Du och HappyHello kan var för sig och utan anledning säga upp prenumerationen vid slutet av den gällande bindningstiden. Om du inte önskar motta nästa månads HappyHello ska du senast, innan den 20:e i månaden före, säga upp prenumerationen. Observera att detta endast är möjligt, om din bindningstid gått ut. Om du avbryter senare än den 20:e månaden innan kommer din uppsägning att gälla för nästa månad / paket om du inte har bindningstid.

6.2. Du säger upp din prenumeration genom att sända ett e-mail till farvel@happyhello.se eller under “mitt konto” på webbsidan. HappyHello säger upp prenumerationen genom att sända ett meddelande till den e-mailadress du angett.

6.3. Om prenumerationen inte blivit uppsagt till slutet av prenumerations-perioden på en, tre, sex eller tolv månader, förlängs prenumerationen automatiskt på en månatlig basis tills den, för den tidpunktens gällande priser för den aktuella prenumerationen (med avdrag för eventuella rabatter)ändras. Detta gäller inte prenumerering, som endast omfattar en enda leverans (se punkt 2.3).

6.4. Önskar du att säga upp din prenumeration per dags dato innan bindningstiden gått ut, kan detta göras mot en avgift på 299 kronor.

 1. Ångerrätt:

7.1. Du som konsument kan du lagligt ändra dig inom 14 dagar (“ångerfrist”) från den dag du beställer en HappyHello-produkt. De 14 dagarna börjar med din beställning, eftersom du redan har tillgång till speciellt innehåll på webbplatsen. Denna ångerfrist måste alltid innehålla minst sju arbetsdagar.

7.2. Du kan endast utnyttja din ångerrätt, om HappyHello produkterna är i oförändrat skick. Detta gäller inte ifall HappyHello har skadats eller ändrats på grund av en åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka produkten eller på grund av en omständighet som inte kan hänföras till dig.

7.3. Du utnyttjar din ångerrätt genom att kontakta oss innan ångerfristens utgång, och genom att returnera, till egen kostnad, HappyHello produkten till oss med en kopia av samtalet med kundservice. Glöm inte att säga upp ditt medlemskap, om du inte önskar att ta emot framtida leveranser. Du kan kontakta oss genom att sända ett e-mail till hej@happyhello.se. Produkten kan returneras till: HappyHello A/S – Gl. Banegårdsplads 4A, 4220 Korsør, Danmark. Din retur ska sändas som paket med möjlighet för tracking, annars kan inte HappyHello ställas till svars för ett förlorat paket och det är då en sak mellan dig och det leveransföretag du valt. Leveransen ska sändas direkt till vår adress.

7.4. Om du utnyttjar din ångerrätt, kommer HappyHello, återbetala det du betalt för HappyHello produkten i överensstämmelse med vår returpolicy (jf. punkt 9 nedan).

7.5. Upplysningar om din lagliga ångerrätt anges också i meddelandet om att en HappyHello produkt är skickad eller kommer att skickas till dig.

 1. Klagomål:

8.1. Om en HappyHello produkt är defekt, kan du klaga över produkten inom rimlig tid och få information om hur du kan returnera HappyHello produkten. Du kan klaga över en HappyHello produkt genom att du sänder oss ett mail med foto, där du även beskriver felet till: hej@happyhello.se  Återbetalning av avgift för defekta HappyHello produkter sker i överenskommelse med vår returpolicy (jf. punkt 9 nedan).

 1. Returpolicy:

9.1. Om du returnerar en HappyHello produkt till oss, efter att du utnyttjat din ångerrätt (se punkt 7 ovan), kommer vi att genomföra en återbetalning snarast möjligt, senast 20 dagar från det datum vi mottagit HappyHello produkten i retur. Vi kommer således att återbetala HappyHello produktens pris plus eventuella fraktkostnader. Du skall dock själv stå för omkostnader vid återsändande av HappyHello produkten till oss (jf. punkt 7.3 ovan). Din retur skall sändas som paket med möjlighet för tracking annars kan HappyHello inte ställas till svars för brister i leverans och är därmed en sak mellan dig och det fraktbolag du valt.

9.2. Om du returnerar en HappyHello produkt till oss av andra grunder, (t. ex. för att du tror, HappyHello produkten är defekt), kommer vi att undersöka den returnerade HappyHello produkten och ge dig besked via  e-mail inom rimlig tid med hänsyn till återbetalning till dig. Vi utför normalt återbetalning snarast möjligt och senast 20 dagar från det datum då vi mottog information om att köpet önskas annullerat. Vi kommer således att återbetala HappyHello produktens pris, eventuella fraktkostnader och rimliga utgifter du haft genom att returnera HappyHello produkten till oss. Din retur ska sändas som paket med möjlighet till tracking, annars kan HappyHello inte ställas till svars för brister i leverans och är därmed en sak mellan dig och det fraktbolag du valt.

9.2.1. Som utgångspunkt kommer vi att betala tillbaka pengarna med samma betalningsmetod, som du använde för att genomföra köpet hos oss.

9.3. Om du inte har hämtat din paket hos GLS inom 10 dagar efter att du fått besked om att din paket är klar för avhämtning, blir den automatiskt sänd i retur till oss. Du kan när som helst skicka ett mail till oss på: hej@happyhello.se, då vi gärna åter sänder paketet till dig, dock med en extra avgift på 58 kronor. Detta eftersom vi betalt fraktavgift för att få paketet i retur och skicka ut den igen.

9.3.1 Om du inte kontaktat oss senast 10 dagar efter att din paket är sänd i retur till oss kommer en av våra medarbetare att packa ut paketet, återföra den på lager och liknande, därefter tar vi en administrationsavgift på 150 kronor om du efter de 10 dagarna önskar få utskickat paketen igen. Hör vi inte ifrån dig eller om du inte önskar få paketen sänd igen kommer vi inte att kräva administrationsavgift för ditt paket.

 1. Ansvar:

10.1. Om du är konsument, regleras vårt ansvar för de levererade HappyHello-produkterna i kapitlet om konsumentköplagen i den danska köprätten (LBKG 2003 – 03 – 28 nr 237). I övriga fall är vi endast ansvariga för brott mot dessa villkor, och endast för ett totalt belopp som motsvarar din årliga prenumerationsavgift, såvida det inte finns fall av grov oaktsamhet eller avsiktligt beteende. Dessa restriktioner gäller endast om de överensstämmer med gällande dansk lag.

 1. Force Majeure mm.:

11.1. HappyHello ansvarar inte för några misslyckanden eller förseningar i att uppfylla några av våra skyldigheter enligt en prenumeration orsakad av händelser utöver vår rimliga kontroll (force majeure).

11.2. Force majeure inkluderar eventuella åtgärder, händelser, utelämnanden eller olyckor utöver vår rimliga kontroll och innefattar särskilt (utan begränsning) följande:

11.2.1. Strejker, lockout eller andra fackliga aktioner,

11.2.2. Civila oroligheter, uppror, invasion, terrorangrepp eller hot om terrorangrepp, krig eller hot om förberedande till krig.

11.2.3. Brand, explosion, storm, översvämning, jordskalv, epidemier eller andra naturkatastrofer.

11.2.4. Förhindrande av användning av järnvägar, fartyg, flyg, biltransport eller annan form av offentlig eller privat transport.

11.2.5.Förhindrande av användning av offentliga eller privata telefonnät.

11.3. Enligt dansk lag kan vi inte teckna bindande medlemskap åt våra medlemmar i mer än 6 månader. Det betyder att ifall du köpt ett 12 månaders medlemskap och önskar säga upp detta så har du endast en bindningstid på 6 månader.

11.4. Våra tjänster under en prenumeration anses vara avstängda under den period under vilken force majeure-händelsen pågår. HappyHello kommer att använda rimliga ansträngningar för att säga upp force majeure-händelsen eller hitta en lösning där våra prenumerations-förpliktelser kan genomföras trots force majeure-händelsen.

 1. Tredjeparts-webbplatser:

12.1. Denna webbplats kan innehålla länkar till hemsidor som drivs av en av våra partners, annonsörer eller affiliates eller andra tredje-parter. Observera att vi inte är ansvariga för innehållet på sådana hemsidor eller de varor eller tjänster som erbjuds där.

 1. Meddelanden:

13.1. Meddelanden till oss ska sändas till:  hej@happyhello.se. Meddelanden till dig skickas till den e-mailadress du angivit på webbsidan.

 1. Immateriella rättigheter:

14.1. HappyHello eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till webbsidan och allt material som är utlagt där. Dessa rättigheter och material är skyddade av copyright och eventuell rättighet i detta sammanhang är reserverad.

14.2. Du kan för personligt bruk skriva ut en kopia eller ladda ner ett utdrag av sidor på webbsidan. Du får inte använda någon del av upphovsrättsligt skyddade material till kommersiellt syfte utan att först få en licens från oss eller våra licensgivare.

14.3. Genom att prenumerera ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från kommentarer om HappyHello, HappyHello produkter och / eller prenumerationer som du har listat på hemsidan, bloggen eller sociala medier, samt att använda citat på vår hemsida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

 1. Tillägg och ändringar:

15.1. Vi kan av och till göra tillägg eller ändringar i dessa villkor. Du är bunden till de förhållanden som gällde vid den tidpunkt du tecknade HappyHello prenumerationen, med mindre vi underrättar dig om ändringar i dessa villkor, och du inte inom 60 dagar från det datumet, informerar oss om att du inte accepterar de ändrade villkoren (i ett sådant fall kommer din prenumeration genast att upphöra).  

 1. Överträdelse av rättigheter och skyldigheter:

16.1. Du får inte överträda dina rättigheter eller skyldigheter med hänsyn till prenumerationen utan vårt skriftliga samtycke. HappyHello kan när som helst under din prenumerationstid och utan förpliktelser tilldela våra rättigheter och skyldigheter.

 1. Informations- och nyhetsmail:

När du är eller har varit kund hos HappyHello blir du registrerad i vårt mailsystem med den mailadress du anmält dig via. Vi sparar dina mailuppgifter för att kunna expediera din order snabbast möjligt, men även så att webbsidan automatiskt skriver i dina uppgifter om du är en återkommande kund till oss. Vi har likaså möjlighet att i framtiden skicka information som kan ha betydelse för ditt medlemskap. Med hänsyn till våra nyhetsmail så har du alltid en möjlighet att avanmäla dig från ytterligare utskick.

I förbindelse med att du skriver in din mailadress på vår webbsida så ger du oss rätten att skicka informationsmail gällande HappyHello. Du har alltid en möjlighet att avanmäla dessa mail senare, om du inte längre önskar vara kund hos HappyHello.

 1. Cookies:

Genom användandet av www.happyhello.se accepterar du, att vi använder cookies. Hos HappyHello använder vi cookies för att göra vår webbsida mer användarvänlig. Genom att använda sidan, accepterar du användningen av cookies, beskrivet nedan.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler, som sparas på din dator/smartphone/surfplatta första gången du besöker webbsidan, för att din dator/smartphone ska kunna kännas igen nästa gång du besöker webbsidan.

Det finns två typer av cookies:

 • Sessionscookies, som raderas så snart du lämnar en webbsida.
 • Persistent cookies, som blir lagrade på din dator/smartphone/surfplatta med ett på förhand fastsatt utlöpsdatum.

Cookies utgör inget hot mot din dator/smartphone/surfplatta (som t. ex. ett virus) och cookies får inte åtkomst till program på din dator.

Användande av cookies på happyhello.se

På www.happyhello.se använder vi cookies för att förbättra åtkomsten till innehållet och användarupplevelsen. Det är endast HappyHello och våra tekniska samarbetspartners som har åtkomst. Dessa cookies kommer inte att bli använda till att samla information.

Så här undgår du cookies

Om du inte önskar att tillåta cookies, kan användandet avvisas genom att ändra de relevanta inställningarna i din browser. Du ska dock vara uppmärksam på , att du inte har möjlighet att använda webbsidan till fullo utan cookies. Önskar du inte ta emot cookies från www.happyhello.se kan du i de flesta nya browsers välja avancerade cookie-inställningar under internetinställningar och lägga till denna domän till listan över webbsidor du önskar blockera cookies från.  

 1. Lagar och tvister:

19.1. Dessa villkor och din prenumeration skall tolkas och användas i överensstämmelse med dansk laggivning. Tvister i anledning av dessa villkor eller din prenumeration, kommer att avgöras i de danska civila domstolarna.